Hermod Bjørkestøl er død
2158 Views

Hermod Bjørkestøl er død

Oktober 02, 2023
Hermod Bjørkestøl
Skrevet av:

Tore Shetelig

Minneord
Av Leif-Harry Hansen
Hermod Bjørkestøl, skientusiasten fra Uløybukt, er gått ut av tiden, som de sa i gamle dager. 
Dette uttrykket er etter min mening så dekkende for en søkende, vital og aktiv kar som
Hermod var så å si helt fram til siste stavtak i sitt livsløp. Han ble 79 år gammel.
Da jeg i Årboka «Menneske og miljø i Nord-Troms» 2012, portretterte Hermod, hadde
artikkelen overskriften «Sporsetteren». Dette portrettet er også å finne i Troms Skikrets sin
100-års jubileumsbok «Skispor i Troms – fra lokale grender til globale egner». Tittelen er
representativ ikke bare for skisporten i Troms Skikrets, men også for Hermod som
langrennsløype-konstruktør på øverste internasjonale nivå.

Sammen med sine kamerater i hjemtraktene lagde han skispor for så senere å utvide
«løypenettet» både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. For å bringe langrennssporten inn
i en mer tidsriktig versjon, ville Hermod lage publikumsvennlige traséer der så vel TV-seere
som publikum inne på selve skistadion kunne følge løperne nærmest kontinuerlig i de
sløyfene hver distanse besto av. Dermed kan vi definere han både som en langrennssportens
reformator og konservator i en og samme person. Med sitt kyndige blikk betraktet Hermod
terrengets topografi og de muligheter som lå der – for å lage flotte traséer slik at skisporene
tilfredsstilte de gjeldende formelle normer.


Grunnlaget for sin internasjonale karriere på dette feltet la han da han som rennleder i
Holmenkollen, fikk Skiforeningens mandatet til å modernisere langrennsøvelsene i
nasjonalanlegget. Poenget var å gjøre arrangementet mer publikumsvennlig med relativt
korte sløyfer – der løperne flere ganger var innom arenaen til passering. Samtidig lettet dette
TV-produksjonen, slik at publikum kunne følge TV-sendingen på storskjerm. I Salt Lake City
ble Hermods OL-løyper både høyt verdsatt og normdannende, en anerkjennelse som ble
signert med navnet «Hermod Hill» på en avgjørende motbakke i denne traséen.

Hermod har vært ansvarlig for langrennsløypene i 5 – fem – OL i perioder. Fra 2002 til 2018 samt
for VM i Holmenkollen i 2011.

I sine mest vitale år var han både rennleder for langrennsøvelsene i Holmenkollen samtidig
som han var leder av langrennskomitéen i Norges Skiforbund. Gjennom sitt store
engasjement og faglige dyktighet på dette feltet, hadde han utenom det å være det
internasjonale skiforbundet, FIS, sin fremste ekspert på løypetraséer, også flere andre verv
på det øverste nivået i internasjonalt langrenn. Med bakgrunn i dette er han hedret med FIS
sin høyeste utmerkelse; æresmedlemskap!

Spesielt interesserte kan lese nærmere om hans liv og levnet i kapitlet om langrenn i boka
«Skispor i Troms – fra lokale grender til globale egner».
Apropos denne boka: Styret i Troms Skikrets hadde vedtatt at det skulle gis ut en
jubileumsbok i anledning 100-årsjubileet i 2021, men tiden gikk og ingenting skjedde.
Hermod grep fatt i saken og fikk prosjektet på sporet – ved å få engasjert en kvalifisert
redaktør samt få opprette en prosjektgruppe der man fordelte ansvar for de ulike grener.
Selv tok han rimeligvis ansvaret for kapitlet om langrenn, og dessuten bidro han i samarbeid
med redaktøren til de tekster som skaper helhet og sammenheng i en beretning under en så
vidtfavnende overskrift som «Skispor i Troms»
Med sitt vennlige og imøtekommende vesen var Hermod rett og slett en meget jovial og
sympatisk mann med stor personlig integritet og en iboende ydmykhet til livet.

Følg oss på sosiale medier

ABONNER PÅ NYHETSBREVET

For å se hvordan vi bruker din informasjon, ta en titt på vår Privacy policy